Pismo ZG wraz z opinią BAS dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego wraz z opinią BAS  dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.