Pismo ZG skierowane do Pana Macieja Wąsika Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  z  prośbą o uwzględnienie wniesienia poprawek w ramach konsultacji społecznych do Projektu Ustawy o jawności życia publicznego skierowane do Pana Macieja Wąsika Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.