Pismo ZG skierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podwyżek dla pracowników i funkcjonariuszy SW

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Pana Borysa Budki Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzrostu uposażeń pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej w roku 2016.  Informujemy również, że Przewodniczący Czesław Tuła rozmawiał w tej sprawie dzisiaj z Podsekretarzem Stanu w MS Panem Wojciechem Węgrzynem, który zapewnił iż pracownicy i funkcjonariusze SW podwyżki uposażeń  w 2016 roku otrzymają jak wszystkie inne formacje mundurowe.