Pismo Zastępcy Dyrektora Generalnego SW w sprawie awansowania oddziałowych i starszych oddziałowych

Poniżej zamieszczamy pismo Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Grzegorza Fedorowicza dotyczące realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej, sprawa dotyczy możliwości awansowania funkcjonariuszy pionu ochrony na stanowiska oddziałowych i starszych oddziałowych.

Pismo Zastępcy Dyrektora Generalnego SW