Pismo Zarządu Głównego skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydania opini prawnej dotyczącej regulaminów nagrodowych dla funkcjonariuszy SW

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego skierowane do Ministra  pracy i polityki społecznej Pana Władysława Kosiniak -Kamysz odnośnie wydania opinii prawnej w sprawie tworzenia regulaminów nagrodowych dla funkcjonariuszy SW w oparciu o art. 27 Ustawy o Związkach Zawodowych.