Pismo Zarządu Głównego skierowane do Dyrektora Generalnego SWw sprawie awansowania w stopniu przed upływem przewidzianego okresu służby.

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego skierowane do Pana Dyrektora  Generalnego Służby Więziennej w sprawie  awansowania w stopniu przed upływem przewidzianego okresu służby zgodnie z ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku.