Pismo Zarządu Głównego skierowane do Dyrektora Generalnego SW będące odpowiedzią na pismo z dnia 31 lipca 2014

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego będące odpowiedzią na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 31 lipca 2014 w sprawie pytania dotyczącego uprawnień do uzyskania przez organizacje związkową informacji dotyczącej czasu pracy funkcjonariuszy, którzy udzielili stosownych pełnomocnictw Przewodniczącym Zarządów Okręgowych w tej sprawie.