Pismo Zarządu Głównego skierowane do Biura Prawnego CZSW w sprawie rozporządzenia MS z dnia 4 marca 2015 roku

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego skierowane do Dyrektora Biura Prawnego CZSW Pana Michała Zonia z prośbą  o interpretację Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2015 roku roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży  służbowej na obszarze kraju i przeniesień..