Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie reformy Służby Więziennej

Poniżej zamieszczamy odpowiedĽ Pana Dyrektora Departamentu wykonania Orzeczeń i Probacji Mirosława Przybylskiego będące odpowiedzią na pismo ZG z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie likwidacji lub przekształcenia jednostek penitencjarnych Służby Więziennej.