Pismo RPO dotyczące oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy SW

Poniżej zamieszczamy pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.