Pismo Przewodniczącego ZG skierowane do Pana Dyrektora Generalnego SW

Poniżej zamieszczamy pismo Czesława Tuły Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW skierowane do Pana Gen. Jacka Kiltlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dalszych realizacji uzgodnień w związku z podpisanym porozumieniem płacowym.