Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Poniżej zamieszczamy pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego skierowane do Zarządu Głównego w związku z pismem dotyczącego  tworzenia Regulaminu nagradzania funkcjonariuszy Służby Więziennej.