Pismo FZZSM do marszałek Sejmu i szefa KSW

26 listopada 2013? Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała pismo do przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych posła Marka Wójcika oraz do marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych posła Marka Wójcika