Pismo FZZ skierowane do Pana Ministra Sprawiedliwości

Poniżej zamieszczamy pismo Forum Związków Zawodowych skierowane do Pana Ministra Sprawiedliwości dotyczące zasad opiniowania aktów prawnych przez reprezentatywne organizacje związkowe.