Pismo Dyrektora Generalnego SW

Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do Komendanta do Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w sprawie udzielenia informacji odnośnie dokumentów uzyskiwanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w postępowaniu o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.