Pismo Dyrektora Generalnego SW w sprawie rozliczenia środków pochodzących z pomniejszenia L-4

Poniżej zamieszczamy odpowiedĽ Dyrektora Generalnego  Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego na pismo Zarządu Głównego  17/ 2014 dotyczące dystrybucji środków uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim.