Pismo Dyrektora Generalnego SW w sprawie rozliczania czasu służby

Poniżej zamieszczamy pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego będące odpowiedzią na pismo ZG 176/2014 z dnia 10 lipca 2014 dotyczące doprecyzowania niektórych aspektów rozliczania czasu służby funkcjonariuszy.