Pismo Dyrektora Generalnego SW

Poniżej zamieszczamy pismo  Gen Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej skierowane do organizatorów i uczestników V Biegu Przełajowego Służb Mundurowych i Sympatyków – Memoriał Tomasza Mielko.