Pismo DG w sprawie standaryzacji stanowisk w działach ochrony.

Poniżej zamieszczamy pismo, BO ? 073/8/14/103 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie standaryzacji stanowisk w działach ochrony jednostek penitencjarnych.