Pisma ZO skierowane do DO SW w Poznaniu

Poniżej zamieszczamy pisma Zarządu Okręgowego skierowane do Pana Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Aresztu ¦ledczego Ostrów Wlkp. do innych jednostek oraz pismo odnośnie informacji o młodszych referentach w okręgu poznańskim.