Pisma Zarządu Głównego NSZZ FiPW skierowane do Premiera RP w sprawie podwyższenia kwoty bazowej uposażeń f-szy SW oraz odpowiedzi w tej sprawie

Poniżej zamieszczamy pisma Zarządu Głównego NSZZ FiPW skierowane do Premiera RP w sprawie podwyższenia kwoty bazowej uposażeń f-szy SW oraz odpowiedzi jakie wpłynęły do biura ZG.