Pisma Pana Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Poniżej zamieszczamy pisma Pana gen Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej odnośnie uruchomienia środków finansowych na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy SW oraz pismo w sprawie realizacji awansów na wyższe stanowiska służbowe.