Pisma kierowane do biura Zarządu Głównego

Poniżej zamieszczamy pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej BKS-073-34/14/1202 w sprawie rozliczania czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.