Pilne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZF i PW w sprawie Projektu „L4”

Pilne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów 28 maja br. przedłożonego przez MSW projektu ustawy o L-4 mundurowych zwołuje na dzień 5 czerwca 2013 roku w siedzibie Zarządu Głównego NSZZ FiPW przy ul. Wiśniowej 50 w Warszawie, na godzinę 10.30 pilne posiedzenie Prezydium NSZZ FiPW celem wypracowania stanowiska co do dalszych działań NSZZ FiPW w kwestii niekorzystnych zmian projektu ustawy o L-4 mundurowych.

Wiesław Żurawski
Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ FiPW