Petycja złożona na ręce Marszałek Sejmu

Pikietujący przed Sejmem w trakcie wysłuchania publicznego złożyli petycję do marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

Poniżej treść petycji sygnowanej przez przewodniczących wszystkich związków wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.