Petycja służb mundurowych do pani premier

Zamieszczamy pełen tekst Petycji Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych, która została dzisiaj przekazana na ręce pani premier.

Petycję przekazała delegacja złożona z osób (przewodniczących poszczególnych organizacji związkowych służb mundurowych), których podpisy widnieją na ostatniej stronie petycji. Petycję przekazano Dyrektorowi Departamentu Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który ją odebrał w asyście Pełnomocnika do spraw Kontaktów ze Związkami Zawodowymi.