Pakiet socjalny dla członków NSZZ FiPW podpisane porozumienie z IGB CARPATIA

W związku z przejęciem Ośrodka Wypoczynkowego Zimowit w Wiśle przez Podkarpacka IGB CARPATIA poniżej zamieszczamy warunki porozumienia podpisane przez Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW Czesława Tułę w sprawie pakietu socjalnego dla członków NSZZ FiPW i ich rodzin.