Oszczędzanie na Funkcjonariuszach a uprzywilejowana „elita”

Poznań 07.12 2010r NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Z.T. w Poznaniu zastanawia się i zadaje pytanie ? dlaczego Rząd RP oszczędza głównie na Funkcjonariuszach Służby Więziennej ?

Jak długo i do jakiego momentu osłabienia służby dąży?

Jaką wiedzę posiada o sytuacji Polskiego więziennictwa ?

Dlaczego Rząd roztacza wizję jakoby Funkcjonariusze byli ?grupą uprzywilejowaną? a nie uprawnioną ?

Czy społeczeństwo w naszym kraju jest świadome , że prawdziwą ?grupą uprzywilejowaną? są osadzeni w Aresztach ¦ledczych i Zakładach Karnych ?

Nie ma chyba drugiej takiej ?elity? która na podstawie art.102 i 115 kodeksu karnego wykonawczego ma zapewniony nieograniczony dostęp do leczenia i lekarstw. W myśl w/w artykułów osoba pozbawiona wolności ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, leków i artykułów sanitarnych. Całkowitą bezpłatność opieki zdrowotnej , w tym: porady lekarskie , konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, zabiegi, leki , protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych i jakościowych otrzymywanych świadczeń zdrowotnych oraz obowiązkowo przeprowadzane niektóre badania (wstępne i okresowe). W 2009r na leki dla osadzonych z budżetu wydano 15,8 mln. zł. W tym samym roku na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach poza więziennej służby zdrowia oraz badania typu : USG, CT, rezonans magnetyczny, analizy krwi itp. wydano kwotę 17 mln zł. Co daje ogólna kwotę ok. 32.8 mln zł.

Oczywiście nie można podać całkowitych kosztów działalności więziennej służby zdrowia, gdyż dochodzą jeszcze wydatki na posiłki , wodę ogrzewanie itp. Zatem nasuwa się pytanie – czy ofiary przestępstw, ludzie pracy , matki wychowujące dzieci, emeryci itd. posiadają takie ?elitarne? przywileje? Czy istnieją na wolności jakiekolwiek placówki opieki zdrowotnej które bez ważnego ubezpieczenia zdrowotnego , bez kolejki , za darmo, przyjmą chorego pacjenta .

Czy nie należałoby określić dla osadzonych koszyk świadczeń gwarantowanych ?

Tak zrobili Czesi i tam o 50 proc. Spadły zapisy więĽniów do lekarzy , czy nie należałoby utworzyć spisu leków refundowanych? Poruszony temat jest przysłowiowym ?wierzchołkiem góry? , apelujemy do Rządzących na szczeblach ministerialnych ? szukacie oszczędności nie w tym miejscu gdzie trzeba .

Zapraszamy do konstruktywnego dialogu o problemach więziennictwa. Strona Związkowa wielokrotnie wskazywała na przestrzeni minionych lat trudności z jakimi boryka się Służby Więziennej . Może obecna władza ?pochyli? się nad zagadnieniami których dalsze odkładanie ze względu na trudny i drażliwy charakter zamiata się ?po dywan?. (dane Ľródłowe z Forum penitencjarnego Nr 11/2010)