Opinia prawna ? Czas Służby Funkcjonariusza SW

Poniżej zamieszczamy opinię prawną dotyczącą rozliczania czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej zgodnie z Ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku wykonaną na zlecenie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu.