Opinia Forum ZZ do projektu ustawy o zmianie ustawy o policji

Opinia Forum ZZ do projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw

W nawiązaniu do projektu w/w ustawy Forum Związków Zawodowych, biorąc pod uwagę stanowisko Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów:
1. Negatywnie ocenia zmiany zaproponowane w art. 1 pkt 1-3
2. Pozytywnie ocenia zmiany zaproponowane w art. 1 pkt 4 ? 10, jednakże po uwzględnieniu poniższych uwag?

Szczegóły w załączniku: