Opinia BAS dotyczącą interpretacji §27 ust. Pkt 4 oraz § 73 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 paĽdziernika 2003 r

Poniżej publikujemy Opinię prawną Biura Analiz Sejmowych dotyczącą interpretacji §27 ust. Pkt 4 oraz § 73 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 paĽdziernika 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, którą otrzymał Poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki a zapytanie złożone  zostało z inicjatywy Zarządów Terenowych NSZZF i PW Krzywaniec, Zielona Góra, które współpracują z panem Posłem.

Pismo wraz z opinia BAS w tej sprawie zostanie złożone przez Zarząd Główny do Ministra Sprawiedliwości w celu wydania stanowiska w tej sprawie.