Okręgowa Konferencja Delegatów NSZZF i PW w Poznaniu

W piątek trzynastego czerwca 2014 roku w klubie związkowym w Areszcie ¦ledczym w Poznaniu odbyła się Okręgowa Konferencja Delegatów NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu.

Zgodnie ze statutem zarówno Zarząd Okręgowy jak i Komisja Rewizyjna NSZZF i PW  w Poznaniu przedstawiły sprawozdanie ze swojej działalności za okres połowy czteroletniej kadencji . W trakcie konferencji poruszano szereg trudnych tematów związanych zarówno z podejmowanymi działaniami związkowymi w minionym okresie jak i z planowaniem przyszłych działań organizacji.

W części konferencji uczestniczył zaproszony przez Zarząd Okręgowy NSZZFiPW , Dyrektor   Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu płk. Grzegorz Fedorowicz . W trakcie ponad godzinnej dyskusji , delegaci zgłaszali liczne uwagi i problemy

Na zakończenie  konferencji Delegaci przekazali tematy i wytyczne do realizacji dla Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu.