Okręgowa Konferencja Delegatów 15 kwietnia 2013 roku – Poznań

W dniu 15 kwietnia w Areszcie śledczym w Poznaniu odbyła się Okręgowa Konferencja Delegatów NSZZF i PW Zarządu Okręgowego w Poznaniu.

W trakcie konferencji wybrano  delegatów na Zjazd Krajowy NSZZF i PW, który odbędzie się w miesiącu Czerwcu 2013 roku.

Na konferencję zaproszony również został Pan Dyrektor Okręgowy ppłk. Grzegorz Fedorowicz, niestety obowiązki służbowe nie pozwoliły  Panu Dyrektorowi na uczestnictwo w w/w konferencji, w której to w zastępstwie Pana Dyrektora wziął Pan mjr. Maciej Gołębiowski .

Pan mjr. Maciej Gołębiowski podziękował w imieniu Pana dyrektora OISW oraz swoim Przewodniczącemu Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu Dariuszowi Grajczyńskiemu za zaproszenie po czym zaprosił do merytorycznej dyskusji członków konferencji jak również zadawania pytań Panu Dyrektorowi Okręgowemu, na które to Pan Dyrektor zobowiązał się odpowiedzieć w terminie póĽniejszym.

Po prawie godzinnym spotkaniu Pan mjr. Maciej Gołębiowski podziękował zgromadzonym na konferencji delegatom po czym ją opuścił. W dalszej części dokonano wyboru delegatów na Zjazd Krajowy NSZZF i PW . Po zakończonej konferencji odbyło  się otwarte dla wszystkich posiedzenie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu.