ODZNACZENIA ZWIˇZKOWE NSZZ FiPW W KALISZU

Poseł Krystyna Łybacka odbiera Honorową Odznakę NSZZ FiPWW dniu 18 paĽdziernika 2012 r., na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń związkowych NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, połączona z nadaniem tytułu Honorowego Członka Związku pani poseł Krystynie Łybackiej z SLD.

 

 kol. Daiusz Grajczyński, Przewodniczący ZO NSZZ FiPW w Poznaniu Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW kol. Dariusz Grajczyński w kilku słowach przedstawił zaangażowanie i profesjonalizm posłanki Krystyny Łybackiej w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych spraw związanych z działalnością organizacji związkowych w specyficznych warunkach służb mundurowych, kładąc szczególny nacisk na wyjątkowe zrozumienie trudnej specyfiki Służby Więziennej. Honorową odznakę związkową wraz legitymacją wręczył Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW kol. Krzysztof Frątczak.
Członkowie ZO NSZZ FiPW - bohaterowie uroczystości Bohaterami uroczystości byli aktywni członkowie NSZZ FiPW, którzy w podziękowaniu za ich szczególne zasługi zostali uhonorowani złotymi i srebrnymi odznakami związkowymi. Podczas wręczania odznaczeń podkreślono ich wyjątkową rolę w prowadzeniu działalności związkowej, biorąc pod uwagę specyfikę pełnienia służby przez polskich więzienników, którzy w oczywisty sposób są na co dzień odizolowani od życia toczącego się obok ich zakładów pracy, pozostając niejako sam na sam z problemami niezrozumiałymi dla innych, ?cywilnych? grup zawodowych.
 Wyróżnieni działacze Związku otrzymują złote i srebrne odznaki Oprócz obecnych na sali związkowców Służby Więziennej okolicznościowe medale otrzymali wyróżnieni goście z Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych: Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Andrzej Szary, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów Błażej Dulat i Lucjan Dutkiewicz, Przewodniczący ZW NSZZ Pracowników Pożarnictwa Zbigniew Rogodziński oraz Sekretarz ZW NSZZ Pracowników Pożarnictwa Marek Garniewicz. W imieniu nieobecnych strażaków medale odebrały ich współmałżonki.
 Wyróżnieni członkowie wielkopolskiej Federacji i współmałżonki Gospodarz uroczystości w kilku słowach podziękował członkom Federacji za ich szczególne dokonania we wspólnej walce o poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy wielkopolskich ?mundurówek?. Podkreślił nie spotykaną gdzie indziej w Polsce integrację funkcjonariuszy, która znacznie wykracza poza ogólnie przejęte ramy związkowej współpracy.
 Zwiedzanie Ośrodka pod przewodnictwem pani Komendant Na zakończenie uczestnicy uroczystości zwiedzili Ośrodek Szkolenia pod osobistym przewodnictwem Komendanta płk Danuty Kalaman, której szczególne zasługi w kształtowaniu prawidłowych relacji z organizacjami związkowymi na rzecz prowadzenia właściwego dialogu społecznego zostały podkreślone przez związkowców.

(mg)