Odpowiedzi Radcy Prawnego na Pytania Zarządu Okręgowego w Poznaniu dotyczące stosowania Ustawy SW

Poniżej prezentujemy odpowiedzi Radcy Prawnego na następujące pytania dotyczące Ustawy o Służbie Więziennej:

„Czy Funkcjonariuszowi będącemu na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby , któremu w tym czasie zgodnie z harmonogramem służb wypada wolne za służbę w nadgodzinach można przerwać zwolnienie lekarskie i wydać wolne za służbę w nadgodzinach zgodnie z zapisem harmonogramu.

„Czy Funkcjonariuszowi powinno się przedstawić grafik służb w formie papierowej na jaki okres minimum”

Opinia Prawna Czas Służby 13 czerwca 2014 2014 roku strony 3, 4 .