Odpowiedzi Radcy Prawnego na pytania dotyczące stosowania przepisów w SW

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi Radcy Prawnego na następujące pytania w sprawie uregulowań przepisów w  Służbie Więziennej.

„Kiedy i w jakim wymiarze funkcjonariusz nabył prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 roku o Służbie Więziennej”

„Czy Funkcjonariuszowi można odmówić wypłaty delegacji z powołaniem się na 7 dniowy termin do złożenia tej delegacji”