Odpowiedzi na pisma Zarządu Głównego w sprawie podwyżek uposażeń f-szy SW w 2018

Poniżej zamieszczamy odpowiedĽ Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego na pismo ZG/296/2017 z dnia 27 paĽdziernika 2017 roku w sprawie licznych pism Zarządów Okręgowych i Terenowych odnośnie przyznania dodatkowych środków finansowych od 1 maja 2018 roku z pominięciem funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Oraz odpowiedĽ z Kancelarii Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy w tej sprawie.