OdpowiedĽ Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na interpelację Posłanki Krystyny Łybackiej

W dziale dodano odpowiedĽ Sekretarza Stanu Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na interpelację Posłanki Krystyny Łybackiej w sprawie warunków i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

Poniżej zamieszczamy tekst odpowiedzi.

odpowiedĽ na interpelację poseł Łybackiej