OdpowiedĽ Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację Posła Jerzego Szmita.


W dziale dodano odpowiedĽ Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na interpelację Posła Jerzego Szmita z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SW.

  Poniżej zamieszczamy tekst odpowiedzi.