OdpowiedĽ na Interpelację w sprawie rozstrzygnięcia przepisów ustawy o Służbie Więziennej ? postępowanie dyscyplinarne

Poniżej zamieszczamy OdpowiedĽ Pana Wiceministra  Sprawiedliwości Patryka Jaki na interpelację nr 6714 w sprawie rozstrzygnięcia przepisów ustawy o Służbie Więziennej oraz ewentualnych przepisów ustawy Kodeks postępowania karnego stosowanych odpowiednio w postępowaniu dyscyplinarnym i wydania opinii w zakresie tego, czy w toku postępowania dyscyplinarnego obwiniony funkcjonariusz Służby Więziennej i/lub jego obrońca mogą brać udział przy przesłuchaniu świadków, a w dalszej konsekwencji zadawać tym świadkom pytania.