OdpowiedĽ MSW na petycję FZZSM złożoną w dniu 11 wrzesnia 2013 roku