Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na pismo FZZ SM

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Sekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Pana Patryka Jaki na pismo FZZ SM – II-4/18 z dnia 12 marca 2018 roku.