OdpowiedĽ Dyrektora Generalnego SW na pismo Zarządu Głównego z dnia 28 sierpnia 2014?

Poniżej zamieszczamy pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Pana gen Jacka Włodarskiego będące odpowiedzią na pismo Zarządu Głównego NSZZF i PW z dnia 28 sierpnia w sprawie udostępniania funkcjonariuszowi lub pełnomocnikowi funkcjonariusza, dokumentacji dotyczącej czasu służby.