OdpowiedĽ Dyrektora Generalnego na pismo ZG/211/215 oraz kolejne pismo Zarządu Głównego w tej sprawie

Poniżej zamieszczamy odpowiedĽ Gen. Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na pismo ZG/211/2015 w sprawie podziału dokonanego w paĽdzierniku br. środków na nagrody dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz dalsze pisma Zarządu Głównego skierowane do Dyrektora Generalnego w tej sprawie.