Obradował Komitet Protestacyjny Wielkopolskiej FZZSM

W dniu dzisiejszym (13 sierpnia) odbyło się robocze spotkanie Komitetu Protestacyjnego Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Zebranie w całości poświęcone było przygotowaniom do aktywnego udziału funkcjonariuszy podczas wysłuchania publicznego w Sejmie w dniu 27 sierpnia, jak również dalszym wystąpieniom związkowym w ramach ogólnopolskich protestów w dniach 11-14 września br.

W trakcie obrad podjęto konkretne decyzje dotyczące taktyki wystąpień członków Federacji w dniu wysłuchania, jak również decyzje organizacyjne związane z dojazdem na miejsce wysłuchania oraz jednoczesnej organizacji pikiety na zewnątrz.

Po raz kolejny podkreślono złą wolę członków parlamentarnych klubów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które nie widzą potrzeby spotkania z funkcjonariuszami pomimo wysłanego zaproszenia do rozmów przed dniem 27 sierpnia. W opinii funkcjonariuszy niechęć do prowadzenia dialogu społecznego świadczy o arogancji władzy, z czym mamy do czynienia od 2008 roku.

Członkowie Komitetu Protestacyjnego WFZZSM apelują do koleżanek i kolegów związkowców na terenie Kraju o aktywny udział w wysłuchaniu publicznym. Termin nadsyłania zgłoszeń do Kancelarii Sejmu upływa z dniem 17 sierpnia 2013r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.