Obchody ¦więta Służby Więziennej

Jak informuje nasz Dyrektor Generalny w zaproszeniu ,  w dniach 7 i 8 lutego 2011 r w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz na Pl. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego , a także w ODK SW w Popowie odbędą się obchody świeta SŁUŻBY WIĘZIENNEJ.  W dalszej czesci  zaproszenia dowiadujemy się , że tegoroczne uroczystości mają szczególny charakter ze względu na to iż po raz pierwszy odbywają się z mocy nowej ustway o SW.  I oczywiście naiwny ten kto szuka wzmianki o  wieloletnich działaniach  związków zawodowych w celu ustanowienia w/w swieta własnie w tym terminie .  Szanowni funkcjonariusze ten szczególny charakter uroczystości uświetni UROCZYSTA ODPRAWA SŁUŻBOWA KIEROWNICTWA SW ,  połączona z wręczeniem odznaczeń oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych . Szanowni funkcjonariusze jak pisze w zaproszeniu DG będzie to okazja znakomita , aby zaprezentować dotychczasowe OSIˇGNIĘCIA WIEZIENNICTWA , oraz przekazać wyrazy UZNANIA I SZACUNKU za OFIARNˇ SŁUŻBĘ I PRACĘ – no jak myślicie Szanowni funkcjonariusze komu ? KADRZE .
Z ramowego programu wynika , że w dniu 07 . lutego odprawę słuzbową uświetni Prezydent RP , natomiast w dniu 08. lutego odprawę roczną SW uświetni Minister Sprawiedliwości o przepraszam swięto uswietni też występ chóru funkcjonariuszy z ZK w Zamościu.  Z programu zaproszenia wynika , że nasza delegacja Związkowa będzie dopuszczona do złożenia wieńców na Pl. im. J. Piłsudskiego w dniu 08. lutego . Miejmy nadzieję , że  funkcjonariusze będadcy poza Warszawskimi obchodami w dniu ich świeta doczekają się wyrazów UZNANIA I SZACUNKU ZA OFIARNˇ SŁUŻBĘ I PRACĘ.