Nowa orgaznizacja związkowa!!! Zarząd Terenowy NSZZF i PW w Lubsku

W dniu 14 listopada 2013 roku w Areszcie ¦ledczym zorganizowano zebranie osób, które utworzyły Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego i Funkcjonariuszy Pracowników Więziennictwa przy Areszcie ¦ledczym w Lubsku i Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach.

W zebraniu założycielskim uczestniczyło 11 funkcjonariuszy A¦ Lubsko i OZ Wałowice oraz na zaproszenie zebranych Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu kolega Dariusz Mieczyński jak również Członkowie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu Koledzy Artur Hebda i Grzegorz Kordiak.

W skład Zarządu Terenowego NSZZF i PW weszło 11 osób. Zarząd Terenowy reprezentuje Prezydium w składzie:

Przewodniczący ZT NSZZF i PW w Lubsku ? Król Sebastian

Wiceprzewodniczący ZT NSZZF i PW w Lubsku ? Ratomski Radosław

Skarbnik ZT NSZZF i PW w Lubsku ? Wojciechowski Marcin

Organizacja na chwilę obecną liczy łącznie 11 osób.

Nowopowstałej organizacji życzymy współpracy ze strona służbową, która naszym zdaniem powinna się opierać na zasadach partnerskich, wzajemnym szacunku jak również odpowiedniej merytoryce.

Jeszcze raz Gratulujemy i Witamy w szeregach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.