Notka z Miasteczka Mundurowych pod Sejmem.

W dniu 5 paĽdziernika br. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wraz z Związkami Zawodowymi założyła miasteczko mundurowych pod Sejmem RP ,które będzie trwać do 8 paĽdziernika. Inaugurację założenia miasteczka rozpoczęły Prezydia wszystkich central należących do FZZ SM. Zarząd Główny NSZZF i PW reprezentowali :

Wiceprzewodniczący – Jarosław Ćmiel , Członek Prezydium –  Andrzej Kołodziejski, Członek Prezydium – Robert Moskal, Członek ZG – Dawid Gazda najważniejszymi postulatami mundurowych są:

  1. satysfakcjonująca waloryzacja uposażeń od 2016r.
  2. wprowadzenia 90 dniowej karencji na L-4
  3. wprowadzenie ustaw modernizacyjnych
  4. objecie służby celnej ustawą emerytalną dla mundurowych

od godziny 12: 00 dyżur rozpoczęli koledzy z okręgu Białostockiego. Powstanie miasteczka jest efektem ostatnich lat traktowania  przez obecny rząd, szeroko rozumianych służb mundurowych jak i również braku odpowiedzi na petycję z 23 lipca br. którą złożyli przedstawiciele central w kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zainteresowanie mediów było umiarkowane wypowiedzi krótkich  udzielił Robert Moskal i Andrzej Kołodziejski. Miasteczka nie odwiedził nikt z koalicji rządzącej.