MSW manipuluje danymi w sprawie L4


Związkowcy służb mundurowych zarzucają MSW, że chcąc uzasadnić konieczność zmian w systemie zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy służb resort podał nieprawdziwe dane mające dowodzić, że mundurowi nadużywają zwolnień lekarskich.

– Z ogólnodostępnych informacji, jakie znaleĽliśmy na stronie ZUS wynika, że ?cywile” przebywali na zwolnieniach lekarskich znacznie dłużej niż funkcjonariusze, bo średnio ponad 35 dni w roku. A nie, jak podaje resort w projekcie zmian zaledwie 14 dni. To manipulacja i wprowadzanie opinii publicznej w błąd ? mówi ?Rz” Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów.

MSW chce zmian w systemie zwolnień lekarskich dla mundurowych. Projekt przygotowany przez resort zakłada, że policjanci, strażacy, pogranicznicy i inni funkcjonariusze którzy są na zwolnieniach lekarskich z powodu choroby nie mającej związku ze służbą, otrzymają zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc., czyli w takiej jak cywile. Dziś dostają 100 proc. Projekt zakłada utrzymanie pełnej stawki, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby.
Jak powód zmian resort wskazał alarmującą liczbę mundurowych, którzy korzystają z ?chorobowego”. Powołując się na dane ze służb MSW twierdziło, że codziennie na zwolnieniach przebywa 6 tys. policjantów. W przeliczeniu na jednego funkcjonariusza ? jak podano w uzasadnieniu projektu – wyglądało to następująco: np. w 2010 r. jeden policjant chorował średnio 24 dni, pogranicznik – 27, a funkcjonariusz CBA – 19. Podobnie – w roku 2012 r. Łączna liczba dni zwolnień lekarskich w policji to ok. 192 tys. miesięcznie, a w resorcie obrony – 134 tys. ? twierdzi MSW. Tymczasem ?cywil”, podlegający ZUS średnio w roku był na zwolnieniu w 2011 r. 14 dni ? podawał resort. Podobna tendencja miała miejsce w 2011 r.. Np. pogranicznik chorował średnio 28 dni, policjant 23 dni, a strażak tylko osiem.
Jednak związkowcy służb mundurowych poszperali w statystykach ZUS i doszli do wniosków, które przeczą tezie mówiącej, że mundurowi korzystają ze zwolnień więcej niż osoby ubezpieczone w ZUS.

– Z dokumentu ZUS pod tytułem ?Absencja chorobowa w 2011 r.” wynika, że cywil przebywał na ?chorobowym” średnio 35,77 dnia. To znacznie dłużej niż policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej czy CBA ? podkreśla Krzemieński. ? Tak więc sugestie, że mundurowi nadużywają zwolnień są bezpodstawne ? dodaje.

Skąd rozbieżność w statystykach?

Małgorzata WoĽniak, rzeczniczka MSW wyjaśnia ?Rz”:

– Opieraliśmy się na danych dotyczących absencji chorobowej jakie uzyskaliśmy z poszczególnych służb oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie pozwolilibyśmy sobie na to, żeby w uzasadnieniu projektu podawać nieprawdziwe dane ? podkreśla.

?Rz” zapoznała się z dokumentem na który powołują się związkowcy i wygląda na to, że mają rację. W opracowaniu ZUS czytamy, że ?przeciętna długość absencji chorobowej w 2011 r. przypadająca na jedną osobę ubezpieczoną w ZUS wyniosła 35,77 dnia ( w 2010 r. ? 35,86 dnia)”. Z kolei ponad 13 dni to ? jak podaje dokument – przeciętna długość zwolnienia lekarskiego.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych projekt resortu dotyczący zwolnień lekarskich ocenia negatywnie. Szczegółowo odniesie się do niego w opinii jaką przygotuje w ramach konsultacji społecznych do 22 stycznia.