Mistrzostwach Służby Więziennej w Regatach Żeglarskich Iława- Siemiany 2017 – Informacja

Mamy zaszczyt poinformować o organizowanych w dniach 21-23 maja 2017r. Mistrzostwach Służby Więziennej w Regatach Żeglarskich Iława- Siemiany 2017r., przez Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy  i Pracowników Więziennictwa oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie.

Regaty odbędą się na akwenie jeziora Jeziorak na jachtach typu Omega (załoga składa się ze sternika z uprawnieniami oraz dwóch załogantów). Bazą Mistrzostw będzie Ośrodek Wypoczynkowy i Marina w Siemianach koło Iławy.

Przewidywany Plan Mistrzostw:

21 maja 2017r.

  • zakwaterowanie uczestników regat możliwe jest od godziny 12:00,
  • przyjazd powinien nastąpić do godziny 20:00,

godz. 20:00 ? kolacja, spotkanie organizacyjne.

22 maja 2017r.

godz. 7:30 ? śniadanie

godz. 9:00 ? oficjalne otwarcie Mistrzostw w przystani żeglarskiej w Siemianach,

9:30 ? 10:00 spotkanie z organizatorem regat i sędzią(losowanie łodzi, przejęcie sprzętu, sprawdzenie uprawnień),

  1. godz. 11:00 start do pierwszego wyścigu,

14:00 – obiad

  1. godz. 15:30 start do ostatniego wyścigu,
  2. godz. 18:30 obiadokolacja, następnie pieczenie kiełbasy i śpiewanie szant + niespodzianka.

23 maja 2017r.

Godz. 8:00 ? śniadanie,

  1. godz. 10:00 ? start do pierwszego wyścigu finałowego,

godz. 13:00 ? obiad,

  1. godz. 14;00 ? start do ostatniego wyścigu finałowego,
  2. godz. 16:00 ? podsumowanie regat i wręczenie nagród, oficjalne zakończenie Mistrzostw Służby Więziennej w Regatach Żeglarskich Iława 2017r.

Proszę o zgłaszanie się załóg (3-osobowych) wraz ze sternikiem, który posiada uprawnienia. Ilość załóg ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Wpisowe do regat ? 150 zł od załogi. Wpisowe należy wpłacać na konto Zarządu Terenowego NSZZF i PW w Iławie z dopiskiem REGATY) BGŻ nr 85 2030 0045 1110 0000 0290 8090. Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy załączyć do zgłoszenia.

Termin składania zgłoszeń do dnia 15.03.2017r.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: edward.jasik@wp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać u przedstawiciela ? organizatora, którym jest:

ppor. Piotr Bokota tel. 89 644 53 35, po godz. 16:00 tel. kom. 695 887 350,

Pan Edward Jasik tel. kom. 511 997 102, e-mail: edward.jasik@wp.pl

Informacje dodatkowe:

W regatach mogą uczestniczyć funkcjonariusze, pracownicy cywilni SW na zasadach polecenia wyjazdu służbowego (koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy zawodów, refundacja poniesionych kosztów odbywa się w jednostce macierzystej), emeryci SW deklarujący chęć uczestnictwa w w/w zawodach ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia bez refundacji. Przewidywany koszt zakwaterowania plus wyżywienie jednej osoby około 240 zł, za cały pobyt.

DRUK ZGŁOSZENIA NA REGATY 2017r MISTRZOSTWA SW